EKPEDİSYON NEDİR ?

Ekspedisyon (expedition), genelde dağcılık aktivitelerinde belirli bir amaç doğrultusunda detaylıca planlanmış bir kaç hafta veya daha uzun sürelerde ve zorlu şartlarda gerçekleştirilen seferleri/yolculukları ifade eden bir terim.

ExpeditionExpedition yürüyüşü, dağda en uzun kalınan yürüyüş şeklidir. Dağcılar, hem yürüyüş yaparlar hem de çeşitli araştırma yürüyüşlerine çıkarlar. Expedition yürüyüşü de, konaklama isteyen bir daldır.

EKSPEDİSYON NASIL PLANLANIR?:

Ekspedisyon planlamak çok ciddi bir deneyim ve bilgi gerektirir. Öylesine ki, bir ekspedisyonun başarılı olup olmamasının faturası neredeyse tamamen planlayıcıya çıkarılır. Bu nedenle kendisi tırmanıcı olmadığı halde, sırf ekibini zirveye ulaştırmayı başardığı için ünlü olmuş ekspedisyon planlayıcıları ve liderleri vardır.

Ekspedisyona katılanların sayısı arttıkça, gidilecek mesafe ve süre uzadıkça, coğrafya/iklim şartları zorlaştıkça planlama çok daha zor bir hale dönüşür. Ancak gene de  planlamanın temel unsurları tüm ekspedisyonlar için aynıdır.

  1. Ekspedisyonun hedefinin belirlenmesi: Ekspedisyonun hedefi K2 dağına tırmanmakta olabilir, Continental Divide Trail’i thru-hike olarak yürümekte.. Ancak planlanan bireysel bir ekspedisyon değilse, katılımcıların tümü aynı hedefe ulaşmayı kafasına koymuş olmalıdır.
  2. Ekibin oluşturulması: Ekip oluşturulurken, ekip üyelerinin deneyim, fiziksel ve psikolojik açıdan yeterli olmaları yanında, farklı becerileri  ile bir bütün oluşturmalarına dikkat edilir.
  3. Bilgi toplama: Hedef belirlendikten sonra sırada, hedef ve bizi hedefe götürecek yol hakkında bilgi toplama aşaması vardır. Bu aşamada, konu ile ilgili kitaplardan, haritalardan, deneyimli kişilerden, üniversitelerden, resmi/özel kuruluşlardan, yerel halktan vb. bulunabilen her türlü kaynaktan bilgi toplanır.
  4. Rotanın planlanması: Toplanan bilgiler ışığında hedefe hangi yolların, hangi rotanın kullanılarak ulaşılacağı ve geri dönüleceği belirlenir.
  5. Lojistik ihtiyaçların ve maliyetin belirlenmesi: Ulaşım, yerel makamlardan alınacak izinler, ekipman, yiyecek, içecek, yakıt, iletişim, sağlık, personel vb. tüm ihtiyaçlar tespit edilir ve bu ihtiyaçlara göre ekspedisyonun genel maliyeti belirlenir.
  6. Finansmanın sağlanması: Ortaya çıkan maliyetinin bir şekilde finanse edilmesi gereklidir. Bu finansman, ekspedisyona katılanlardan sağlanabileceği gibi, sponsorluklar kanalıyla başka kaynaklardan da sağlanabilir. Gerekli parayı bulmak bir ekspedisyonun en zor aşamasıdır. Pek çok girişim, bu sorunun çözülememesi nedeniyle daha başlamadan sona ermektedir
  7. Ekspedisyon başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi: Finansal sorunlar çözüldükten sonra, başarıya ulaşacak en uygun zaman belirlenir ve yola çıkış zamanı, dönüş zamanı ve ekspedisyon süresi kesinleştirilir.
  8. Görev Bölümünün yapılması: Yapılması gerekli çok sayıda işin hızla ve eksiksiz yapılabilmesi için, üyeler arasında görev bölümü yapılır. Örneğin ulaşım ve konaklama işlerinin organizasyonu, ekipman ve malzemenin temini, personel ihtiyacının karşılanması, yerel makamlardan gerekli izinlerin alınması, sağlık ve iletişim işlerinin organizasyonu vb.

Bu aşamada artık planlama sona erer ve ekspedisyonun icra safhası başlar.

yavuz

2014 yılından beri Anemon Trekking Spor Kulübünün faaliyetlerini organize ediyorum. Rota çizip dağlarda yürüyorum. Dağcılık ve doğa sporlarına merakınız varsa faaliyetlerimize katılabilirsiniz.

Bir cevap yazın